Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Tien voorwaarden voor goede dementiezorg

In de zorgstandaard staat wat je mag verwachten van hulpverleners en wat je zelf kunt doen. Er is ook een publieksversie: een samenvatting van de zorgstandaard dementie in tien voorwaarden. Die vind je hieronder.

Je mag rekenen op:

1. Tijdige en duidelijke informatie
Bij (een vermoeden van) dementie is het belangrijk dat je snel duidelijke informatie krijgt. Jouw klachten worden dan sneller ontdekt zodat je eerder hulp krijgt. Je mag rekenen op uitleg.

2. Klachten serieus nemen
De eerste tekenen van dementie geven vaak onrust en maken onzeker. Neem klachten die het dagelijks leven lastig maken altijd serieus. Hulpverleners, bedrijfsartsen en Wmo-consulenten moeten je direct doorsturen naar je huisarts.

3. Snelle en juiste diagnose
Onderzoek naar de oorzaak van de klachten door een arts is belangrijk omdat je daarna weet waar je aan toe bent. Is het dementie of iets anders? De diagnose helpt om nieuwe plannen te maken. Genezing is helaas nog niet mogelijk, maar wel kun je hulp in het dagelijks leven krijgen. 

4. Respect in de omgang
Mensen met dementie vinden het belangrijk dat er mét hen wordt gesproken en niet óver hen. En dat gekeken wordt naar wat men nog wel kan. Je mag erop rekenen dat hulpverleners en anderen in de omgeving hieraan denken. 

5. Recht op een casemanager dementie
Een casemanager dementie is een persoonlijk begeleider met kennis en ervaring over dementie. Deze is er voor de persoon met dementie en de mantelzorger. De casemanager denkt met je mee en is je steun. Je huisarts kan een casemanager voor je regelen. Je krijgt deze begeleiding vergoed vanuit de basisverzekering.

6. Actief kunnen blijven
Mensen met dementie willen graag doorgaan met hun eigen leven. Dit vraagt vaak wel om aanpassingen. De casemanager dementie helpt mee in het zoeken wat bij jou past. Soms is dat een andere invulling van de dag, in een groep bijvoorbeeld. Soms helpt een maatje (vrijwilliger).

7. Praten over de toekomst
Praten over later kan moeilijk zijn, maar het is belangrijk zaken te regelen nu het nog kan. De huisarts, specialist ouderengeneeskunde en casemanager dementie helpen in het gesprek daarover.

8. Hulp, zorg en persoonlijk zorgleefplan
Dementie verandert je leven. Alle hulp is dan welkom. Van een praatje met de buren tot zorg aan huis. Alle afspraken met hulpverleners staan in een zorgleefplan. 

9. Hulp voor de mantelzorger
Mantelzorgen kan zwaar zijn. Put jezelf niet uit en bewaak je grenzen. De casemanager dementie is de persoon die helpt daarin een weg te vinden. Er zijn veel mogelijkheden om de zorg even aan iemand anders over te laten. Vraag ernaar bij de casemanager, dan helpt hij of zij. 

10. Als het thuis (even) niet meer gaat
Thuis wonen kan (even) niet meer mogelijk zijn. Dit kan zijn door een ziekte, behandeling van de persoon met dementie of door ziekte van de mantelzorger. Dit kan tijdelijk of voor altijd zijn en is vaak heftig. Oplossingen zijn logeeropvang, eerstelijnsverblijf, ziekenhuisopname of een plek in het verpleeghuis. De casemanager dementie denkt met je mee.