Erfenisdossier

Leg uw belangrijke zaken vast in een persoonlijk erfenisdossier. Zo kunnen uw nabestaanden direct alle belangrijke informatie terugvinden. Denk aan uw persoonlijke gegevens, verzekeringen en financiële zaken.

 

Wat is een erfenisdossier?

Een erfenisdossier is een document dat u kunt gebruiken voor het invullen van uw persoonlijke gegevens. Na uw overlijden kunnen uw nabestaanden in dit document gemakkelijk alle informatie terugvinden.

Welke gegevens kunt u in uw erfenisdossier opnemen?

  • Uw eigen persoonlijke gegevens en die van uw eventuele partner, van uw ouders en broers/zussen en kinderen.
  • Financiële zaken, denk aan de naam van uw bank en rekeningnummers van uw lopende rekening en van spaarrekeningen.
  • Verzekeringen, zoals uw levens-, ziektekosten-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering.
  • Zakelijke relaties, denk hier aan uw notaris, huisarts en executeur.
  • Uw pensioenfondsen.
  • Uw abonnementen en lidmaatschappen.

 

Verschil erfenisdossier en testament

Een erfenisdossier is geen testament en heeft niet de rechtsgeldigheid van een testament. Het is wel heel praktisch als u een testament wilt opstellen. Een erfenisdossier is een aanvulling op een testament voor zaken die niet in het testament zijn opgenomen. In uw testament staat (meestal) niet waaruit uw erfenis bestaat en hoe u deze precies wilt verdelen. Deze zaken kunt vermelden in uw erfenisdossier. Wilt u nalaten aan een goed doel? Dit zet u in uw testament.

Erfenisdossier Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland heeft een erfenisdossier ontwikkeld dat u zelf kunt invullen. U kunt uw persoonlijke dossier jaarlijks nalopen en als er wijzigingen zijn deze weer opnieuw printen.

Regel uw testament

Voor het vastleggen van uw wensen en het opstellen van uw testament gaat u naar de notaris. Wilt u nalaten aan een goed doel? Leg dit vast in uw testament.

Testament regelen

Verschillende vormen van nalaten

U kunt nalaten in de vorm van een erfstelling of een legaat. Wat is het verschil tussen deze vormen?

Vormen van nalaten

Uw nalatenschap

Wij informeren u graag over hoe u uw nalatenschap het beste kunt regelen volgens uw wensen.

Lees meer over nalaten