Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Met de prijs wil Alzheimer Nederland jonge onderzoekers behouden voor het dementieonderzoek en het onderzoek naar oplossingen voor huidige én toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers versnellen.

Belangrijke bijdrage aan innovatie

‘Jonge onderzoekers zijn belangrijk voor de innovatie binnen het dementieonderzoek’ vertelt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder Alzheimer Nederland. ‘Dit jaar is de innovatiekracht van jonge onderzoekers extra duidelijk. Rens Brankaert onderzoekt of we met vernieuwende ‘warme technologie’ de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten kunnen verbeteren. Rik Ossenkoppele doet onderzoek naar PET-hersenscans om dementie steeds eerder en nauwkeuriger vast te stellen. We zijn ervan overtuigd dat deze twee onderzoekers het verschil gaan maken.’

Technologie voor betere kwaliteit van leven

Dr.ir. Rens Brankaert rondde in 2012 zijn masteropleiding ‘Industrial Design’ aan de Technische Universiteit Eindhoven af. Na zijn master deed hij promotieonderzoek aan de TU/e waar hij in 2016  promoveerde op zijn proefschrift ‘Design for dementia’. Met zijn onderzoek richt hij zich op  ‘warme technologie’: technologie die tot doel heeft de kwaliteit van leven te bevorderen, maar die tegelijkertijd niet-stigmatiserend, makkelijk in gebruik, inclusief en ondersteunend aan sociale en emotionele behoeftes is. In de komende jaren wil Brankaert dit concept verder op de kaart zetten en zo zelf en via zijn grote netwerk en kwaliteit op het gebied van disseminatie de impact ervan vergroten.

Wat een ontzettende grote eer om deze prijs te mogen ontvangen, waardering voor het werk van zowel mij als collega's. Dit gaat ervoor zorgen dat we volgende stappen kunnen nemen met ‘warme technologie’ en de impact daarvan voor mensen met dementie vergroten.

‘Hersenveerkracht tegen de ziekte van Alzheimer’

Dr. Rik Ossenkoppele startte in 2009 zijn PhD traject bij het Alzheimercentrum Amsterdam. In 2013 rondde hij dit traject succesvol af met de verdediging van zijn proefschrift ‘Alzheimer PEThology’. Tijdens en na zijn promotie, produceerde Rik een indrukwekkende lijst van meer dan 100 wetenschappelijke publicaties, vaak gepubliceerd in wetenschappelijke toptijdschriften. Rik behaalde in 2020 de Christopher Clark Award, een oeuvreprijs voor wetenschappelijke bijdragen op het gebied van PET imaging bij de ziekte van Alzheimer. Ossenkoppele wil met de YOR-award werken aan ‘Hersenveerkracht tegen de ziekte van Alzheimer’. Met zijn onderzoek wil hij erachter komen welke ziekteprocessen er spelen en welke processen juist voor weerbaarheid van het brein zorgen. Met meer kennis hierover wil hij een bijdrage leveren aan een behandeling op maat.

Deze prijs is een grote stimulans voor mijn onderzoek dat zich richt op het ontrafelen van biologische factoren die de schadelijke gevolgen die ontstaan door het alzheimereiwit tau uitstellen of zelf voorkomen.