Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Wereld Alzheimer Dag 21 September 2023

De werkgroep Dementievriendelijke Gemeente en het Alzheimer Café Bergen op Zoom organiseren in de week van 18 t/m 25 september tal van activiteiten in het kader van de Wereld Alzheimer Dag, die jaarlijks op 21 september gehouden wordt.

Er wordt een mooi en afwisselend programma gebracht rond het thema: “Dementie in je buurt; Samen aan tafel”. Verspreid over de gemeente Bergen op Zoom worden op diverse locaties en door diverse aandachtsvelden ontmoetings- en doe activiteiten opgezet. Dit om een bewustwordingsproces in gang te zetten dat dementie bij eenieder in de buurt is en komt. (Doe)Activiteiten voor jong en oud; mensen met dementie en hun naasten en overige belangstellenden, die uitgenodigd worden tot ontmoeting en om in gesprek te gaan. Voorlichting en informatie lopen er als rode draad doorheen.

Onderstaande locaties en aandachtsvelden ontwikkelen nu afzonderlijk hun programma’s:

- Buurthuis “De Wittenhorst” - Halsteren.

- Gemeenschapshuis “ ’t Patronaat”- Lepelstraat

- ActivityPlus - dagbesteding voor ouderen - Bergen op Zoom

- Het Odensehuis - ontmoetingscentrum de Korenaere - Bergen op Zoom

- Dementie vriendelijke verenigingen - Bergen op Zoom

- Het Alzheimer Café - Bergen op Zoom

In de tweede helft van augustus zullen zij u nader informeren over het programma wat ze bieden en bij wie u zich dan kunt melden als u belangstelling heeft.

Voor nadere informatie: [email protected] Tel: 06-21971470.

Ps. Vergeet tijdens de nationale burendag op 23 september onze mensen die belast zijn met dementie niet.

Betrek hen ook in de activiteiten.