De positieve psychologie wordt ook steeds meer ingezet bij de zorg voor mensen met dementie. Het is belangrijk om te kijken naar wat er nog wel mogelijk is in plaats van alleen te kijken naar de beperkingen. Alzheimer Nederland steunt een onderzoek van Noortje Kloos naar dankbaarheid bij mensen met dementie en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van leven. Afgelopen jaar begon ze met het in kaart brengen hoe mensen met dementie en hun mantelzorgers het belang van dankbaarheid ervaren in het dagelijks leven. Daarna wil ze onderzoeken of dankbaarheidsoefeningen hen kan helpen om zich beter te voelen en of ze beter om kunnen gaan met de uitdagingen van dementie.