Samenwerkingsverband BRAINS van start

Op 28 november heeft directeur Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland samen met directeuren van de Hersenstichting, Stichting MS Research en EpilepsieNL de samenwerkingsovereenkomst voor BRAINS ondertekend. Samen gaan we onderzoek mogelijk maken voor meer begrip van de hersenen, wat belangrijk is voor de verschillende hersenaandoeningen. Hiervoor brengen wij 10 jaar lang onze toeslagen voor publiek-private samenwerking bijeen.

Gerjoke Wilmink is trots op deze samenwerking: ‘Samen kunnen we impact maken en meer onderzoek steunen om verschillende processen van ons complexe brein in kaart te brengen. Deze kennis is erg belangrijk voor dementieonderzoek en helpt bij het onderzoek naar toekomstige behandelingen van dementie.’

Gezamenlijk hersenonderzoek mogelijk maken

De fondsen hebben samen met Health~Holland de intentie om 800.000 euro per jaar te investeren in onderzoek naar oorzaken en behandelingen van hersenaandoeningen. Ook onderzoeksinstellingen en bedrijven leveren een bijdrage; onze gezamenlijke ambitie is een investering van 15 miljoen over 10 jaar.  

Hersenen beter bereikbaar maken voor behandelingen

Het onderzoek richt zich op vraagstukken die de verschillende hersenaandoeningen overstijgen.  BRAINS richt zich in het bijzonder op onderzoek naar de Bloed-Brein-Barrière en het ontwikkelen van hersenspecifieke onderzoekstechnieken. Door de hersenen beter bereikbaar te maken voor behandelingen en nieuwe onderzoekstechnieken te ontwikkelen, kunnen mensen met een hersenaandoening beter geholpen worden.

Nationaal Plan Hoofdzaken

BRAINS is ontstaan vanuit Nationaal Plan Hoofdzaken; een initiatief dat oplossingen wil realiseren voor mensen met een hersen- en/of psychische aandoening. Kijk voor meer informatie op Nationaal Plan Hoofdzaken.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door