Er zijn momenteel 290.000 mensen met dementie in Nederland. Dit aantal verdubbelt de komende twintig jaar naar een half miljoen als gevolg van de vergrijzing. Hiermee wordt dementie de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland (bron: RIVM). Dementie heeft niet alleen enorme impact op de patiënt en familie, maar op de gehele samenleving.

Het aantal zorgprofessionals en mantelzorgers houdt geen gelijke tred met de stijging van het aantal mensen met dementie. Daarom moeten we ons nu voorbereiden op de (nabije) toekomst om de kwaliteit van dementiezorg te verbeteren, te borgen en tegelijkertijd de zorgkosten betaalbaar te houden. 

De urgentie is helder. In diverse programma’s en strategieën is er aandacht voor dementie. Daarbij gaat het onder andere over de visie op wonen met dementie, inzet van technologie, kwaliteitsbewaking van professionele zorg en de dementievriendelijke samenleving.  

Er wordt veel onderzocht en gesproken. Maar hoe gaat het in de praktijk? Liggen we op koers? Wat gebeurt er nu écht en waar kunnen we van leren?  

Wij willen vooruitgang boeken, vaart maken. En daarom heeft Alzheimer Nederland een onafhankelijk dementierapporteur aangesteld. Met nieuwsgierige en kritische blik op de praktijk, zodat wij weten wat extra aandacht verdient, maar ook wat er goed gaat.  

Alleen samen maken we het verschil. En er is geen tijd te verliezen.  

Contact opnemen met de dementierapporteur

Heb je een vraag, idee of wil je graag met me in gesprek? Stuur dan een e-mail naar tamara@dementierapporteur.nl

Ook kun je mijn activiteiten volgen op twitter