ABOARD in het kort

 

Bekijk het filmpje met Engelstalige ondertiteling


 

Alle hens aan dek

In Nederland hebben bijna 300.000 mensen dementie, grotendeels veroorzaakt door Alzheimer. Alzheimer vormt een grote uitdaging voor de gezondheidszorg, want zowel de aantallen als de zorgkosten zijn enorm. Er is nog geen genezing. Daarom richt behandeling van Alzheimer zich op zorg in het dementiestadium, vaak resulterend in een suboptimale kwaliteit van leven. De sleutel om Alzheimer te stoppen ligt in de stadia vóór dementie, waarbij een gepersonaliseerde aanpak vereist is en de patiënt aan het roer staat. Om dit te bereiken zijn alle hens aan dek nodig: all ABOARD!

ABOARD bundelt de krachten van meer dan 30 partners, waartoe ook de vijf Nederlandse Alzheimercentra behoren. In dit breed gedragen consortium werken publieke en private partijen vanuit de gehele kennisketen samen: van academie tot zorginstellingen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 

Missie ABOARD

De missie van ABOARD is om een vliegende start te maken met behandeling op maat (personalized medicine) voor Alzheimer, door alle voorbereidingen te treffen voor effectieve, patiënt-geregisseerde diagnose, predictie en preventie. Na afloop van het project heeft ABOARD de weg bereid voor behandeling op maat bij Alzheimer. Burgers, patiënten en naasten voelen zich gesteund en zijn meer in regie. Er zijn betere strategieën voor diagnose, predictie en preventie van Alzheimer.

Met deze doelen sluit ABOARD nauw aan op de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en missie IV van de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 van Health~Holland.

Contact

Wil je meer weten over project ABOARD? Neem contact op met Anne Dreves, project manager (aboard@amsterdamumc.nl).

Alzheimercentrum Amsterdam
Amsterdam UMC, locatie Vumc
PK -1 Z 44
De Boelelaan 1118, 
1081 HZ Amsterdam